Solidmoves: blijf bewegen
hoe honkvast je ook bent.

Solidmoves zegt dat hoe honkvast je ook bent (solide), het is altijd belangrijk om te blijven bewegen (moves). Je kunt bewegen binnen je huidige functie, binnen het bedrijf waar je werkt. Je kunt echter ook de stap nemen om over de rots heen te kijken en aan een nieuw avontuur te beginnen. Voor de werkgever betekent dit solide kandidaten die graag een nieuwe move willen maken in hun carrière.

Missie

Solidmoves wil mensen laten bewegen, alleen dan kun je je ontwikkelen. Ontwikkelen betekent groeien. Groeien als mens maar ook als samenleving. Wij geloven dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn, worden overtroffen als je samenwerkt.

Dit proberen wij te bereiken door een goede band op te bouwen met onze opdrachtgevers. Dat zijn werkzoekenden en bedrijven. Een open en eerlijk gesprek voeren, waarbij goed luisteren en je verdiepen de sleutelwoorden zijn om voor elke vacature de juiste kandidaat te vinden en voor iedere kandidaat de juiste baan.

Aandacht

Solidmoves heeft geen kaartenbak, geen groot bestand van werkzoekenden.
Solidmoves bemiddelt niet iedereen, maar wil graag haar werkzoekenden
allemaal de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Wij zijn daarin duidelijk in
onze communicatie, zodat wij geen verwachtingen wekken, die we niet na
kunnen komen.

“Kandidaten krijgen
de aandacht die
ze verdienen”

Wij zijn informeel, loyaal en betrokken.
Wij zeggen niet wat wij doen, maar wij doen wat wij zeggen!