Solidmoves staat
voor open, eerlijk en persoonlijk contact

Kennis en capaciteit leiden tot productiviteit.
Naast deze kwaliteiten bepalen de ‘klik’ en de ‘wil’ de match.
De werkwijze van Solidmoves voor werkgevers …

Werkwijze

1Kennismaking

We maken een afspraak op uw bedrijf, zodat we de sfeer en de cultuur kunnen proeven en de werkomgeving kunnen zien. Op basis van het kennismakingsgesprek maken we een situatieanalyse en een heldere functieomschrijving. Samen komen we tot een profiel voor de kandidaat. Vervolgens bepalen we met elkaar de voorwaarden en of u de werknemer direct in dienst neemt of eerst een half jaar op uitzendbasis.

2Werving

Solidmoves werft de potentiële kandidaten door middel van ons grote netwerk en het plaatsen van vacatures op succesvolle vacaturesites. Ook benaderen we actief kandidaten.

3Interview kandidaten

Solidmoves voert de gesprekken met potentiële kandidaten. We bespreken met hen alle aspecten van de functie en beoordelen de kandidaat op basis van persoonlijkheid, competenties en werkervaring. Van elke kandidaat doen we een referentiecheck. Alle informatie die we zo boven tafel halen leidt uiteindelijk tot een uitgebreid persoonsprofiel.

4Voorstellen kandidaten

Wij stellen de beste kandidaten aan u voor, maximaal drie. U krijgt hun persoonsprofiel, CV en referentiecheck. Dat is ruim voldoende voor een goede eerste indruk.

5Het gesprek met de kandidaat

U spreekt de kandidaten en geeft ons een terugkoppeling van dit gesprek. U kunt ook nog een tweede gesprek inzetten. Meestal is dit voldoende voor een goede keuze. Wilt u een assessment inzetten? Dat kunnen we verzorgen.

6Het eindgesprek met de kandidaat

In het eindgesprek bespreekt u de arbeidsvoorwaarden met de kandidaat en bepaalt u wanneer de nieuwe kracht aan de slag gaat. U kunt ervoor kiezen om hiervoor gebruik te maken van Solidmoves Uitzenden. Dat is altijd van tijdelijk aard, omdat we naar een vaste baan bemiddelen. Overigens maken we voor het uitzenden gebruik van een gecertificeerd backoffice bureau.

7Na plaatsing van de kandidaat

Ook na plaatsing houden we contact met u en met onze geplaatste medewerkers. En als er zich problemen voordoen, dan kunnen wij hierin bemiddelen.

Exclusiviteit

Vanaf het moment dat we de vacature opstellen en plaatsen, steken we veel
tijd en energie in de opdracht. We nemen ook de advertentiekosten voor onze
rekening. Als tegenprestatie vragen we – voor een nader af te spreken
periode – om exclusiviteit. Wees ervan overtuigd dat we onze best doen om de speld in de hooiberg te vinden. Maar kunnen we binnen deze tijd geen geschikte
kandidaat vinden, dan schakelen we in overleg met u andere bureaus in.

“Solidmoves beoordeelt de
kandidaat op basis van
persoonlijkheid, competenties
en werkervaring”

Fee

De fee wordt gebaseerd op een percentage van het jaarinkomen van de werknemer. De fee heeft altijd een maximum. Daarbij houden we er rekening mee of het gaat om een startende werknemer, een ervaren werknemer of een lid voor het managementteam. Wanneer u regelmatig vacatures heeft en wij hierin mogen bemiddelen, dan kunnen wij vaste afspraken maken omtrent de fee.

Wij zijn informeel, loyaal en betrokken.
Wij zeggen niet wat wij doen, maar wij doen wat wij zeggen!