Solidmoves - Wetswijzigingen van 2021

Wetswijzigingen 2021

Er zijn een aantal veranderingen in 2021 op het gebied van werk en inkomen. Solidmoves heeft voor u alle belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Voor meer informatie kun je kijken op www.rijksoverheid.nl.

Minimumloon
Met ingang van 1 januari bedraagt het minimumloon € 1.684,80 bruto per maand. Dit is € 9,72 per uur bij een leeftijd van 21 jaar en ouder.

Doordat het wettelijke minimumloon stijgt, stijgt de hoogte van de uitkeringen ook. Hierbij gaat het om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW.

Transitievergoeding
Als de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 januari 2021 of later, bedraagt de maximale transitievergoeding € 84.000,- bruto. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 84.000,- bruto, dan geldt dat bedrag als maximum.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
De compensatieregeling voor kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensioen of arbeidsongeschiktheid was al langer geleden aangekondigd. Per 1 januari 2021 is het dan zover. De Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging is gepubliceerd en aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV.

Oproepovereenkomsten
De wettelijke regeling rondom oproepovereenkomsten is nog maar één jaar geleden ingevoerd en wordt nu alweer op enkele kleine punten gewijzigd. De werkgever is verplicht om een vast aantal uren aan te bieden aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in die 12 maanden. De volgende wijzigingen worden toegepast:

  • Als de oproepkracht het aanbod accepteert, moet dat uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15de maand;
  • Het aanbod van de werkgever heeft altijd een geldigheidsduur van één maand.

Deze wetswijziging is van kracht met ingang van 1 juli 2021.

Vaste reiskostenvergoeding
Het kabinet heeft laten weten dat de vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021 doorbetaald mag worden, ook al werken werknemers voornamelijk thuis.

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021
Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten.

Vereenvoudiging Wajong
De overheid verandert de regels voor de Wajong. Zo krijgen Wajongers die (meer) gaan werken vanaf 1 januari 2021 een hoger inkomen. Verder hoeven Wajongers minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan, of als hun baan stopt. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij.

Arbeidskorting, heffingskorting en ouderenkorting omhoog
De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting.

De algemene heffingskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tot € 68.507 minder belasting te betalen.
De ouderenkorting gaat omhoog. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.323 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703.

Heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog
Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast
De maximale IACK wordt met € 113 per jaar lager. De IACK is eenmalig lager omdat het aantal IACK-gerechtigden is toegenomen.

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021
Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.

Aftrekposten: afbouw tarief
In 2021 wordt het tarief van aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. Het gaat om persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten. Mensen kunnen maximaal 43% van deze aftrekposten aftrekken.

Berekening beslagvrije voet betrouwbaarder
Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in. Hierdoor wordt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Zo houden mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag over om van te leven.

Laatste nieuws


Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

shares